Żoliborski Zieleniec Linearny

Koncepcja zagospodarowania nieużytków po bocznicy kolejowej na terenie Żoliborza Południowego


 

 

Żoliborski Zieleniec Linearny

Koncepcja ma na celu ożywienie przestrzeni okolic Placu Grunwaldzkiego i działek po bocznicy kolejowej (zieleniec linearny) pod kątem rekreacji, wypoczynku i zabawy. Stanie się to dzięki wzbogaceniu wskazanymi do realizacji działek tymczasowymi i stałymi elementami wyposażenia.
Koncepcja przewiduje wzbogacenie terenów o elementy wyposażenia, które w harmonijny sposób wpiszą się w naturalny charakter tych miejsc. Będą one służyć rekreacji czynnej oraz biernej i tym samym urozmaicą już istniejące funkcje tych terenów (spacery, wypoczynek na trawie).
Koncepcja przewiduje oczyszczenie terenów z zanieczyszczeń i usunięcie podrostów krzewów. Na tak oczyszczonym terenie proponuje się wkomponowanie elementów mobilnych, w większości nie związanych trwale z gruntem, nie stwarzające trudności w przypadku problemów z własnością działek ewidencyjnych.
Na wskazane elementy składają się:
• obiekty katalogowe, zgodne z normami i posiadające stosowne certyfikacje (np. ścieżka zdrowia);
• obiekty wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, wybrane w trakcie przetargu;
• obiekty, które powstaną w trakcie warsztatów recyklingowych.

Dodatkowe informacje:

Kategoria:
Klient:
UD Żoliborz
Data:
2016
URL :