ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI PRZY OSIEDLU W WARSZAWIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z ADAPTACJĄ ZIELENI ISTNIEJĄCEJ

Układ2

4_PROJEKT-250

image sources

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI PRZY OSIEDLU W WARSZAWIE

Projekt rearanżacji zieleni wokół kompleksu budynków mieszkalnych zlecony został przez tamtejszą Wspólnotę Mieszkaniową. Projekt opierał się na selekcji istniejącej roślinności, wytypowaniu krzewów do wycinki, do przesadzenia na odpowiedniejsze stanowisko i zaaranżowaniu nowych nasadzeń, tworząc zwartą całość. Głównym założeniem było przełamanie monotonii istniejącej kompozycji w postaci irgi i kosodrzewiny i poprowadzeniu naturalistycznej łąki kwietnej. Projekt ma zostać zrealizowany latem 2015 roku.
Współpraca projektowa – mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Czerwińska

Dodatkowe informacje:

Kategoria:
Klient:
Wspólnota Mieszkaniowa
Data:
2013
URL :
-