PLAŻA MIEJSKA W GIŻYCKU

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU WRAZ Z MIĘDZYSZKOLNĄ BAZĄ SPORTÓW WODNYCH.


011
08
0907

 

image sources

PLAŻA MIEJSKA W GIŻYCKU

Głównym założeniem wykonanej koncepcji było włączenie plaży miejskiej do struktury miasta. Wyznaczono dwie główne osie biegnące od wylotu ul. Unii Europejskiej i ul. Wyzwolenia, które na końcu zamykają teren drewnianym pomostem. Układ komunikacyjny całego terenu opracowania ukształtowany jest pasowo, niemal równolegle do siebie i wynika to z uwarunkowania terenu, lokalizacji głównych elementów zagospodarowania terenu i funkcji.

Teren opracowania podzielono poprzecznie na strefy funkcjonalno-przestrzenne. Od południa teren zaczyna się plażą piaszczystą, która łagodnie schodzi do wody jeziora Niegocin. Zrezygnowano z lokowania w tej strefie boisk sportowych i placu zabaw dla dzieci na rzecz terenu spokojnego plażowania. Alternatywą jest zaprojektowanie w strefie plaży miejskiej placu w formie płytkiego brodzika z atrakcjami wodnymi dla dzieci i młodzieży typu wodotryski, atrakcje wodne, a wieczorem widowisko świateł. Taki element będzie posiadał siedziska w postaci schodów terenowych i stanie się miejscem spotkań i zabaw. Podążając na północ plażę piaszczystą kończy murek oporowy wyniesiony nieco ponad poziom terenu plaży (ok. 0,5 m), co uniemożliwia przenoszenie piasku na płaski teren trawiasty, a jednocześnie stanowi siedzisko.

Zaprojektowano zabudowę związaną z funkcjonowaniem plaży miejskiej: sanitariatów, szatni, wypożyczalni sprzętu obsługującej plażę z kąpieliskiem. Projektowana zabudowa uwzględnia charakterystyczne elementy zagospodarowania terenu: zachowanie osi widokowej miasto – jezioro Niegocin, zrealizowaną kładkę pieszą nad torami zakończoną punktem widokowym oraz promenadę spacerową nad brzegiem jeziora Niegocin.

Dodatkowe informacje:

Kategoria:
Klient:
Data:
2014
URL :