STARY RYNEK W CZĘSTOCHOWIE

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY STAREGO RYNKU W CZĘSTOCHOWIE

 

 

 
100x70100x70100x70100x70100x70100x70

STARY RYNEK W CZĘSTOCHOWIE

Przedmiotowy plac pełnił niegdyś funkcję rynku Starej Częstochowy. Znajdował się tu prawdopodobnie stary ratusz miejski, spalony podczas szwedzkiego potopu. Przy Rynku zachowały się kamienice wschodniej i północnej pierzei. Od 2007 roku rozpoczęto prace archeologiczne, w efekcie których odkryto studnię miejską oraz fundamenty istniejących dawniej budynków.

Ideą koncepcji było ukazanie przestrzennej relacji pomiędzy Ratuszem – dawnym centrum życia miejskiego, a Sanktuarium, które obecnie pełni tę funkcję. W centrum znajduje się prostokątny plac – niegdyś centrum starego miasta, gdzie w miejscu istniejącego dawniej ratusza zaprojektowano budynek wielofunkcyjny. Od niego – od zachodu biegnie ciąg jezdny, który przechodzi w „pętlę” – przedłużenie ul. Ptasiej oraz zamyka od wschodu i wypada w ul. Mirowską, która kieruje dalej w kierunku nowego miasta i głównego, charakterystycznego obiektu – Aleją NMP w kierunku Jasnej Góry.

Wszystkie nawierzchnie zaprojektowane na placu są wykonane z płyt lub kostek kamiennych w kolorze szarym z ewentualnym wykorzystaniem starobruku z przewidzianych robót rozbiórkowych. Zaprojektowano oznaczenie w fakturze nawierzchni w miejscu istniejących piwnic w pierzei wschodniej i południowej oraz dawnego budynku o nieznanej funkcji na placu oraz wyeksponowanie pozostałości po kramach w okolicy projektowanego budynku i studni poprzez wykonanie przeszklenia w nawierzchni z podświetleniem.
Współpraca projektowa- arch. kraj. Magdalena Maciejewska, arch. Marzena Kryńska, arch. Dorota Pajchel.

Dodatkowe informacje:

Kategoria:
Klient:
URL :