OGRODY PRYWATNE

 

OGRODY PRYWATNE

Zakres naszych usług obejmuje kompleksowe działania projektowe, wykonawcze i pielęgnacyjne, tj.: projektowanie ogrodów, zakładanie ogrodów, pielęgnacja ogrodów.

Staramy się, aby nasza aranżacja ogrodu, zieleni na dachach, tarasach była jak najlepiej dostosowana do Państwa potrzeb. Dlaczego aranżacja ogrodu jest ważna?

Etapy współpracy architekt-inwestor prywatny:

1. WIZJA TERENOWA. Na pierwszym etapie projektant zapoznaje się z terenem opracowania i preferencjami Klienta. W tym stadium staramy się skrystalizować wizję przestrzeni, począwszy od ogólnego stylu ogrodu skończywszy na kolorystyce rabat. Wykonywana jest inwentaryzacja stanu istniejącego oraz dokumentacja fotograficzna.Czas potrzebny na dokonanie wizji terenowej jest zależny od lokalizacji. Przykładowo, zakładanie ogrodów w Warszawie i związana z tym wizja terenowa jest, z racji bliskości naszego biura, realizowana praktycznie od ręki.

2. FAZA KONCEPCJI. W tej fazie zostają zaprezentowane schematy funkcjonalno-przestrzenne, zawierające zarys układu nawierzchni, zarys kształtu rabat, wstępny dobór kompozycji roślinnych oraz elementów małej architektury i oświetlenia. Schematy są punktem wyjścia do dyskusji nad końcowym wyglądem omawianej przestrzeni.

3. FAZA PROJEKTU. Po zaakceptowaniu etapu koncepcji przechodzimy do konkretyzacji ustaleń z faz wcześniejszych, czyli faktycznego rozpoczęcia projektowania ogrodów. Faza projektu polega na uszczegółowieniu pierwotnych idei. Wykonujemy rysunki detali małej architektury, wymiarujemy rabaty i nawierzchnie oraz dobieramy roślinność dostosowaną do wymagań danego siedliska i jego funkcji.

4.FAZA WYKONAWSTWA. Zapewniamy stały nadzór autorski, po to aby zakładanie ogrodów i związane z nimi prace terenowe nie odbiegały od pierwotnych ustaleń projektowych. Stale współpracujemy z szeregiem specjalistów, wykonujących między innymi: nawierzchnie piesze i jezdne, automatyczne nawadnianie terenu, budowę indywidualnych elementów małej architektury.

5. PIELĘGNACJA Oferujemy usługi związane z utrzymaniem ogrodu w pożądanej formie i kształcie tj. koszenie trawników, przycinanie krzewów, nawożenie roślin, przygotowywanie roślin na zimę. Dzięki obecności projektanta na każdym etapie, dajemy gwarancję że aranżowanie ogrodów, ich pielęgnacja i rzetelna realizacja będą zgodne z pierwotnymi założeniami.

Swoje usługi oferujemy na terenie miasta Warszawa.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!